Home

Pacienti a ošetřovatelé

Menu

Jak postupovat

Sledování příznaků

Fabryho chorobu lze monitorovat pomocí různých laboratorních testů a vyšetření.1 Je důležité si uvědomit, že zásadní je klinická bdělost a pravidelné sledování, protože absence příznaků při zahájení léčby nebo při následném posuzování nevylučuje následný rozvoj komplikací souvisejících s orgány.2

Pokud se vaše příznaky změní nebo se začnou projevovat častěji nebo závažnějším způsobem, měli byste informovat svého lékaře.

Jak vám mohou pomoci členové vašeho ošetřujícího týmu

Léčba a následné posuzování za účelem vyhodnocení reakce na léčbu by v ideálním případě měly probíhat pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou pacientů s Fabryho chorobou, s přispěním subspecialistů, kteří mají také zkušenosti s Fabryho chorobou.2 Tento multidisciplinární klinický tým může zahrnovat neurologa, nefrologa, kardiologa, genetika, genetického poradce, psychologa a zdravotní sestru.2

Je důležité mít na paměti, že váš ošetřující tým vám chce pomoci, takže se ptejte na vše, co potřebujete vědět.

Odborníci na Fabryho chorobuOdborníci na Fabryho chorobu

Reference:  

  1. Martins, AM, et al. The Journal of pediatrics. 2009;155(4): S19-S31. 
  2. Ortiz A, et al. Mol Genet Metab. 2018;123(4):416-427.

NAVŠTIVTE

Chiesi na webu

Pro pacienty - V případě potřeby hlásit nežádoucí účinek léku se obraťte na svého lékaře a požádejte ho, aby vyplnil a předložil příslušnou kazuistiku příslušnému zdravotnickému úřadu v souladu s požadavky farmakovigilance platnými ve vaší zemi. Nicméně mějte prosím na paměti, že každý pacient může hlásit jakékoli takové případy přímo národnímu systému hlášení.: CHIESI CZ s. r. o.- Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 - Česká republika. Tel.: +420 261 211 850. E-mail: safety.cz@chiesi.com

 

Pro zdravotnický personál: Pokud potřebujete ohlásit zjištěný nežádoucí účinek léku, obraťte se na příslušný zdravotnický ústav v souladu s požadavky stanovenými legislativou o kontrole léčiv: CHIESI CZ s. r. o.- Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 - Česká republika. Tel.: +420 261 211 850. E-mail: safety.cz@chiesi.com

Rethink Fabry

Nyní opouštíte webové stránky RethinkFabry.cz.

Webové stránky, na které vstupujete, společnost RethinkFabry.cz nevlastní ani je nespravuje.

Ok
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Pro laickou veřejnost je určena samostatná sekce pro pacienty. 
Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
 

Ano