Home

Pacienti a ošetřovatelé

Menu

Pomůcky pro pacienta

Každodenní sledování příznaků vám může pomoci získat stálý přehled o veškerých symptomech a zaznamenávat jakékoli změny, které následně můžete probrat se svým lékařem.

Nástroj pro každodenní sledování příznaků Fabryho chorobyNástroj pro každodenní sledování příznaků Fabryho choroby
STAŽENÍ

Hlavní evropské a místní organizace pacientů

Mezinárodní a místní organizace pacientů vám mohou pomoci dozvědět se o životě s Fabryho chorobou více informací a spojit se s ostatními, kteří sdílejí podobný úděl.

Fabry International Network
Novinky o Fabryho chorobě
META, z.s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s.

Odkazy na sociální media

Chcete-li se dozvědět o společnosti Chiesi GRD více informací, navštivte naše webové stránky nebo nás sledujte na sociálních sítích.

Navštivte webové stránky

Reference

  1. Ortiz 2018 416-427
  2. fabrydiseasenews.com-What Is Fabry Disease
  3. fabrydiseasenews.com-Fabry Disease and the Heart

NAVŠTIVTE

Chiesi na webu

Pro pacienty - V případě potřeby hlásit nežádoucí účinek léku se obraťte na svého lékaře a požádejte ho, aby vyplnil a předložil příslušnou kazuistiku příslušnému zdravotnickému úřadu v souladu s požadavky farmakovigilance platnými ve vaší zemi. Nicméně mějte prosím na paměti, že každý pacient může hlásit jakékoli takové případy přímo národnímu systému hlášení.: CHIESI CZ s. r. o.- Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 - Česká republika. Tel.: +420 261 211 850. E-mail: safety.cz@chiesi.com

 

Pro zdravotnický personál: Pokud potřebujete ohlásit zjištěný nežádoucí účinek léku, obraťte se na příslušný zdravotnický ústav v souladu s požadavky stanovenými legislativou o kontrole léčiv: CHIESI CZ s. r. o.- Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 - Česká republika. Tel.: +420 261 211 850. E-mail: safety.cz@chiesi.com

Rethink Fabry

Nyní opouštíte webové stránky RethinkFabry.cz.

Webové stránky, na které vstupujete, společnost RethinkFabry.cz nevlastní ani je nespravuje.

Ok
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Pro laickou veřejnost je určena samostatná sekce pro pacienty. 
Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
 

Ano