Home

Pacienti a ošetřovatelé

Menu

Zásady ochrany osobních údajů

Vážený uživateli,

účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů společnosti Chiesi Farmaceutici S.p.A. (dále jen „společnost Chiesi“) v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU 679/2016 (dále jen „GDPR“) je informovat vás o způsobu zpracování osobních uživatelů navštěvujících webové stránky: www.rethinkfabry.cz.

Osobní údaje uživatelů, kteří vstupují na webové stránky a prohlížejí si je, nebudou zpracovávány.

Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování těchto webových stránek získávají během svého běžného provozu některé osobní údaje, jejichž přenos probíhá při používání internetových komunikačních protokolů skrytě.

Tyto informace nejsou shromažďovány za účelem jejich spojování s identifikovanými subjekty údajů, ale vzhledem k jejich provozní povaze by mohly zpracováním a připojením k údajům drženým třetími stranami umožnit identifikaci uživatelů.

Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresu nebo název domény počítačů používaných subjekty údajů připojujícími se k webovým stránkách, adresu URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, metodu používanou k odesílání požadavků na server, velikost souboru přijatého v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi ze serveru (úspěšná, chybná atd.) a další parametry související s operačním systémem a IT prostředím uživatele.

Tyto údaje se používají výhradně za účelem získání anonymních statistických informací o používání webových stránek, ke kontrole jejich správného fungování a jsou uchovávány po minimální dobu vyžadovanou současnou legislativou.

Tyto údaje by mohly být použity k posouzení odpovědnosti za případné počítačové zločiny spáchané proti těmto webovým stránkám.

Pokud uživatel dobrovolně, ze své vůle a otevřeně zašle e-mail na některou z adres případně uvedených na těchto webových stránkách, bude tento akt představovat poskytnutí své adresy, která je nezbytná pro zodpovězení žádosti uživatele, a také jakýchkoli dalších současně uvedených osobních údajů. Zpracování citlivých a právních údajů je vyloučeno, a pokud je uživatel poskytne, budou smazány.

Společnost Chiesi Farmaceutici S.p.A. jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů dle článku 37 GDPR, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese dpoit@chiesi.com.

NAVŠTIVTE

Chiesi na webu

Pro pacienty - V případě potřeby hlásit nežádoucí účinek léku se obraťte na svého lékaře a požádejte ho, aby vyplnil a předložil příslušnou kazuistiku příslušnému zdravotnickému úřadu v souladu s požadavky farmakovigilance platnými ve vaší zemi. Nicméně mějte prosím na paměti, že každý pacient může hlásit jakékoli takové případy přímo národnímu systému hlášení.: CHIESI CZ s. r. o.- Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 - Česká republika. Tel.: +420 261 211 850. E-mail: safety.cz@chiesi.com

 

Pro zdravotnický personál: Pokud potřebujete ohlásit zjištěný nežádoucí účinek léku, obraťte se na příslušný zdravotnický ústav v souladu s požadavky stanovenými legislativou o kontrole léčiv: CHIESI CZ s. r. o.- Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 - Česká republika. Tel.: +420 261 211 850. E-mail: safety.cz@chiesi.com

Rethink Fabry

Nyní opouštíte webové stránky RethinkFabry.cz.

Webové stránky, na které vstupujete, společnost RethinkFabry.cz nevlastní ani je nespravuje.

Ok
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Pro laickou veřejnost je určena samostatná sekce pro pacienty. 
Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
 

Ano